Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten van De Tuolle Catering & Verhuur. Het gebruik van de website detuolle.nl wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen op deze pagina. Lees het Privacybeleid daarom regelmatig na op onze website.

Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website detuolle.nl kan het zijn dat De Tuolle persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door
De Tuolle verwerkt.

Voor vragen omtrent ons Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@detuolle.nl.

Wie wij zijn

De Tuolle Catering & Verhuur is full service conceptcateraar in Koarnjum voor diverse bedrijven en instellingen. De Tuolle staat klaar om jouw evenement om te toveren tot een culinair feestje. Daarbij gaat het niet alleen om lekker eten en drinken. We verrassen en pakken uit met alles wat nodig is om er een onvergetelijke dag van te maken. De Tuolle Catering & Verhuur is gevestigd aan de Brédyk 13, 9056PB in Koarnjum en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in dit privacy statement. De Tuolle Catering & Verhuur staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer K.v.K. 01025496

Contactgegevens

De Tuolle Catering & Verhuur
Brédyk 13
9056 PB Koarnjum
058 257 1536
info@detuolle.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wanneer jij gebruik maakt van onze diensten of omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op

Bedrijfsnaam
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Postadres
Factuuradres
Bankgegevens
Relatienummer
Afgenomen producten en diensten
Ip-adres
Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

Het doel en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard

De Tuolle Catering & Verhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel: Financiële administratie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres, factuuradres, bankgegevens, afgenomen producten en diensten, relatienummer
Duur opslag: Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag: Zo lang je klant bent van De Tuolle en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van De Tuolle en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Mailing over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van De Tuolle en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van De Tuolle en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Nieuwsbrief
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag: Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel: Contactformulier website
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam emailadres, gegevens die jij ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag: Totdat de vraag is beantwoord.

Doel: Cookies website
Lees cookie statement.

Cookies

De Tuolle Catering & Verhuur gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browsers op het apparaat waarmee je werkt. Alle informatie over de cookies die wij gebruiken kun je lezen in onze cookie statement.

Wordt het Privacy Statement gewijzigd?

Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het Privacybeleid na op eventuele wijzigingen.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@detuolle.nl.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, naam dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Links

Op onze website bevinden zich een aantal links naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Heb je hierover vragen of klachten kun je een mail sturen naar info@detuolle.nl. Het is ook mogelijk contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op ‘Ik ga akkoord’ om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies.

Laatst gewijzigd: 15 september 2021